UAB „VILRIDA“ gaminių sertifikavimas (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-04-0024)

UAB „VILRIDA“ 2022 - 2023 m. planuoja įgyvendinti projektą „UAB „VILRIDA“ gaminių sertifikavimas“, kurio pagrindinis tikslas – didinti UAB „VILRIDA“ tarptautiškumą eksportuojant sertifikuotą produkciją. Šio projekto dėka UAB „VILRIDA“ sertifikuos UAB „VILRIDA“ gaminamus gaminius.

UAB „VILRIDA“ planuojamų eksportuoti gaminių sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas užsienio rinkoms. Projekto dėka bus skverbiamasi į naujas užsienio rinkas bei vykdoma plėtra esamose užsienio rinkose. Sėkmingas projekto įgyvendinimas leis padidinti eksporto pajamas, o numatomas ženklus eksporto pajamų padidėjimas leistų įmonei didinti savo produktyvumą bei tapti mažiau priklausoma nuo vietinės rinkos.

Projekto vykdytojo pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „VILRIDA“

Bendra projekto vertė: 132 480,00 Eur

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama dalis: 66 240,00 Eur

Projekto pradžia: 2022 m. liepos 7 d.

Projekto pabaiga 2023 m. lapkričio 27 d.