UAB „VILRIDA“ gaminių sertifikavimas (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-04-0024)

UAB „VILRIDA“ 2022 - 2023 m. planuoja įgyvendinti projektą „UAB „VILRIDA“ gaminių sertifikavimas“, kurio pagrindinis tikslas – didinti UAB „VILRIDA“ tarptautiškumą eksportuojant sertifikuotą produkciją. Šio projekto dėka UAB „VILRIDA“ sertifikuos UAB „VILRIDA“ gaminamus gaminius.

UAB „VILRIDA“ planuojamų eksportuoti gaminių sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas užsienio rinkoms. Projekto dėka bus skverbiamasi į naujas užsienio rinkas bei vykdoma plėtra esamose užsienio rinkose. Sėkmingas projekto įgyvendinimas leis padidinti eksporto pajamas, o numatomas ženklus eksporto pajamų padidėjimas leistų įmonei didinti savo produktyvumą bei tapti mažiau priklausoma nuo vietinės rinkos.

Projekto vykdytojo pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „VILRIDA“

Bendra projekto vertė: 132 480,00 Eur

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama dalis: 66 240,00 Eur

Projekto pradžia: 2022 m. liepos 7 d.

Projekto pabaiga 2023 m. lapkričio 27 d.

 

SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UAB „VILRIDA“ (PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0043)

UAB „VILRIDA“ 2020 - 2021 m. planuoja įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „VILRIDA““ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0043), kurio pagrindinis tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui. Šio projekto dėka UAB „VILRIDA“ į modernių skaitmeninių technologijų diegimą, t.y. planuoja įsigyti naujas modernias automatiškai veikiančias gaminių ruošinių deimantinio tekinimo  stakles ir automatizuotas gaminių ruošinių apdirbimo stakles, kurios leis sumažinti savikainą, padidins darbo našumą bei išaugins bendrovės pajamas bei pelną.

UAB „VILRIDA“ sėkmingai įgyvendinus projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „VILRIDA““ pritaikys esamus ir kurs naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Taip pat su nauja įranga bus galima daug daugiau pagaminti skirtingų, itin preciziškų matmenų, gaminių, kurių reikalauja užsakovai, kas leis kurti novatoriškesnius ir didesnę pridėtinę vertę kuriančius gaminius, taip pat greičiau atlikti patį gamybos veiksmą (procesą).

Bendra projekto vertė: 716 678,00 Eur

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama dalis: 303 750,00 Eur

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto pradžia: 2020 m. lapkričio 23 d.

Projekto pabaiga 2021 m. gruodžio 31 d.